Chính sách thanh toán

1. Tiền mặt (COD)

2. Thanh toán chuyển khoản:

Hình thức Diễn giải
1. Tiền mặt (COD) Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàn
2. Chuyển khoản Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ: 
Tên TK: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHẢ LÊ Số 
TK: 1500201102723 Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn CN Hà Nội